Куумската долина? Онова място, където троловете нападнали от засада джуджетата или джуджетата нападнали от засада троловете. Много далеч оттук. Много отдавна.

Но ако не разгадае убийството на едно джудже, командир Сам Ваймс от анкх-морпоркската градска стража ще преживее битката наново, точно пред участъка си.

С ненагледната си Стража и под бойния зов на тъпаните той трябва да разнищи всички улики, да се изплъзне на всички убийци и да се изправи пред тъмнината, за да намери решението. А мракът го преследва. О… и в шест часа всеки ден, без изключение, без извинения, той трябва у дома да чете на малкия си син „Къде е моята крава?“ с цялото присъщо селскостопанско звучене.

Някои неща просто трябва да се вършат.

„Пратчет е истински чудак сред съвременните автори — фантазьор, влюбен в хапливия хумор и глупавите имена, чийто абсурден свят все пак, дълбоко в себе си е истинско изображение на шовинистичните ни страхове, заради които продължаваме да се унищожаваме взаимно.“

„Таймс“

5,5 Туп!
Thud!,


Издание:

Тери Пратчет. Туп!

Английска. Първо издание

ИК „Вузев“ — „Архонт-В“ ООД, София, 2010

Редактор: Весела Петрова

Компютърно оформление: Таня Иванова

Илюстрация на корицата: Пол Кидби

Оформление корица: ИК „Вузев“, „ГЕД“ ЕООД

ISBN: 978-954-422-095-2