Тази приказка разказва колко трудно да задържиш една златна ябълка, дори когато е вече в ръцете ти.


Издание:

Иванка Д. Дюлгерова — Дамяна. Тримата братя и златната ябълка

Българска. Първо издание

Художник: Светлин П. Василев

ИК „Колумб 92“, София, 1996

ISBN: 954—8012—05—7