5 Десетата улика
The Tenth Clue,

5 „Златната подкова“
The Golden Horseshoe,

5 Къщата на Търк Стрийт
The House in Turk Street,

5 Копелето
The Whosis Kid,

5,3 Смъртта на Мейн
The Main Death,

Издание:

Дашиъл Хамет. Детектив от „Континентъл“

Издателство „Лъчезар Минчев“, 1997

Американска. Първо издание

Превод от английски Георги Шарабов, 1997

Автор на предговора Стивън Маркъс

Превод на предговора Стоянка Сербезова, 1997

Редактор Лъчезар Минчев

Художествено оформление Николай Пекарев

Технически редактор Езекил Лападатов

Коректор Евгения Джамбазова

Излязла от печат юни 1997 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 18,5

Предпечатна подготовка: „Компютър Арт — Бояджиев“, София

ISBN 954-412-033-5

 

Dashiell Hammett. The Continental Op

Vintage Books, A Division of Random House, New York, 1975