4 Женските дружества
The Ladies’ Societies,

5,5 Посещение в Нюгейт
A Visit to Newgate,

0 Мисли за хората
Thoughts About People,

0 Мис Евънс и „орелът“
Miss Evans and the Eagle,

4 Салонният оратор
The Parlour Orator,

4 Сбъркалата модистка
The Mistaken Milliner. A Tale of Ambition,

5 Школата по танци
The Dancing Academy,

5,3 Благородните бедняци
Shabby-genteel People,

4 Гуляй за цяла нощ
Making a Night of It,

5 Пансионът
The Boarding-house,

4 Чувство
Sentiment,

6 Хорейшо Спаркинс
Horatio Tparkins,

5,3 Черното було
The Black Veil,

4,5 Екскурзия с параход
The Steam Excursion,

5 Случка от живота на мистър Уоткинс Тотъл
A passage in the Life of Mr. Watkins Tottle,

5 Кръщавката в Блумсбъри
The Bloomsbury Christening,

5,5 Смъртта на пияницата
The Drunkard’s Death,