Джеймс Крюс
Флорентина

(Разказ за момичета, момченца, родители, градски съветници и бакали)

6 Флорентина
Florentine,


Издание:

Джеймс Крюс. Флорентина

Немска. Първо издание

Художник: Киро Мавров

Редактор: Мария Стайнова

Редактор на издателството: Лъчезар Мишев

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Коректор: Мина Дончева

Издателство „Отечество“, София, 1979