Издание:

Бърнард Меламъд. Наемателите

Издателство „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1972

Американска. Първо издание

Редактор: Йордан Костурков

Художник: Павел Николов

Технически редактор: Найден Русинов

Коректори: Донка Симеонова, Бети Леви