В този изпълнен с напрежение роман за Девери колелата на Уирда започват да се въртят още по-бързо и неумолимо. Невин остава в Елдид, където води своите битки за поддържане на мира, а Джил и Саламандър поемат по неясните следи на Родри. Деомерският талант на Джил, подхранван от мъката и гнева й, се изявява в опасна форма. Необходима е помощта на майстор, но единственият учител, с когото разполага младата жена, е магьосникът Саламандър. Неговите знания не са достатъчни и създават много възможности за грешки…

Никой друг не може да преразкаже келтската митология така живо и достоверно, както го прави Катрин Кер.

Джудит Тар

Това е последната книга от тетралогията, започнала с „Магия за кинжал“.

5,5 Магия за дракон
The Dragon Revenant,


Издание:

Катрин Кер. Магия за дракон

Американска, първо издание

Редактор: Иван Н. Хаджиев

Първа корица: Момчил Митев

Географска карта: Калин Николов

Коректор: Антоанета Петрова

ИК „Аргус“, София, 1999

ISBN: 954-570-061-0