— Ще излезеш преди майка си и баща си! Два часа преди тях, ако трябва! И хич никакво обяснение няма да им даваш.

— А после?

— После! Цяла вечер имаме на разположение. Такава лъжа ще ти измисля, че гък няма да кажат.

Лицето на Женя се проясни — ще постъпи така, както Васко го посъветва. Имаше му доверие. Щом Васко казва, че ще му измисли лъжа, ще я измисли. Той никога не лъжеше.

Братя Мормареви е псевдоним, съставен от първите три букви от първите имена на Мориц Йомтов (1921–1992), роден в София, и Марко Стойчев (1931–2006), роден във Варна. Мориц завършва Американския колеж и следва химия. Марко завършва английска филология. Животът ги събира през 1953 г. в Българското национално радио. Почти четирийсет години са неразделни и написват почти четирийсет сценарии и новели, множество фейлетони и скечове и няколко романа.

Издание:

Братя Мормареви. Васко да Гама от село Рупча

Второ издание (Първо издание: 1982 г. на издателство „Отечество“)

 

Редактор: Райчо Радулов

Библиотечно оформление: Виктор Паунов

Художник на корицата: Явора Паунова

Технически редактор: Стефка Иванова

Коректор: Юлия Шопова

Печатни коли: 18,5

Печат „Мултипринт“ ООД

КК „Труд“, 2009 г.

ISBN: 978-954-528-917-0