5,2 Роби на времето
Slaves of Time,

5,4 Гласове
Voices,

5,2 Космически просяк
A Suppliant in Space [= A Supplicant in Space],

5,3 Стандартен кошмар
Welcome to the Standard Nightmare,

5 Крайград
End City,

6 Безкрайният уестърн
The Never-ending Western Movie,

4,4 Какво е животът?
What Is Life?,

5,3 Виждам мъж на стол, а столът го е захапал за крака
I See a Man Sitting on a Chair, and the Chair Is Biting His Leg,

5,3 Това ли правят хората?
Is That What People Do?,

4,8 Тресавището
The Swamp,

4 Сбогом завинаги, мъко моя
Good-bye Forever to Mr. Pain,

4,6 Сарканецът
Sarkanger,

4,5 Птичата конференция
At the Conference of Birds,

5,5 Божествена намеса
Divine Intervention,

4,7 Загиването на Атлантида
The Destruction of Atlantis [= The Truth About Atlantis],

5 Поръчка от ада
Message from Hell,


Издание:

Робърт Шекли. Събрани разкази, том 5

„Мириам“ ЕООД, София, 1997

Превод: Рени Димитрова, 1997

ISBN: 954-9513-08-4 (т.5)

 

The Collected Short Fiction, Book Five, 1991