Издание:

Христо Фотев. Събрани съчинения

Поезия

Пиеси

Есета

Интервюта

Събрани в три тома

1 том: Поезия

София, 1998

 

Издателство: „Казански“

Редактор: Христо Фотев

Художник: Ива Велева

Фотография: Евгения Киселичка

Технически редактор: Сн. Дограмаджиева

Коректор: Антония Полименова

Формат: 16/60/84

ISBN: 954-9638-01-X

Мултигруп България холдинг

Печатни коли: 20

Печатница „Вулкан4“