Издание:

Иван Давидков

Лодката на Харон

Издателство „Български писател“, 1987