Група деца без да искат съживяват три кукли от влакчето на ужасите — Вещица, Великан и джуджето Румпи. Те са все още с разбиранията си от времето, когато са превърнати в кукли и изглеждат едновременно страшно и нелепо в съвременния свят на ГДР.


Издание:

Клаус Улрих Визнер. Призраци под виенското колело

Повест

Немска, първо издание

Превод от немски: Елена Иванова

Редактор: Валерия Еленкова

Художник: Станимир Стоилов

Художествен редактор: Елена Пъдарева

Технически редактор: Божидар Петров

Коректор: Албена Любенова

Формат: 84 x 108/32

Печатни коли: 9,50

Издателски коли: 7,98

Издателска къща „Младеж“, 1992 г.

ДФ „Балканпрес“