Написана с политически темперамент и писателска смелост, съвременно мислене и умение с лекота да се използуват прийомите на военно-приключенския жанр, книгата на Ал. Проханов пренася читателя от условията на нашето стабилно, мирно общество направо в огнището на окървавената действителност на сражаваща се революционна Никарагуа. Главният герой в романа съветският фотожурналист Андрей Горлов попада сред сражения и сложни политически и социални колизии, става свидетел и участник в човешки драми, с фотокамера и автомат в ръка преодолява опасности и трудни ситуации.

За тази си творба Александър Проханов получава литературна награда от Съюза на писателите на СССР. Заглавието е от редакцията.

4 Живот между изстрели
И вот приходит ветер,

Издание:

Александър Проханов. Живот между изстрели

 

Превел от руски език: Кръстьо Кръстев

Редактор: Лиляна Терзийска

Редактор от издателството: Венцеслав Кънев

Художник: Ханна Ковачева

Художествен редактор: Гичо Гичев

Технически редактор: Цветанка Николова

Коректор: Мариана Дулова

 

Формат 84×103/32. ЛГ-VI/565.

Дадена за печат на 29.III.1988 г.

Подписана за печат на 29.IX.1988 г.

Печатни коли 19,50. Издателски коли 16,38.

УИК 18,383. Издателска поръчка №15.

Техническа поръчка №81072.

Код 24/95363/5617-163-88.

Цена 2,08 лева

Печатница на Военното издателство