Какъв трябва да бъде истинският пълководец?

Целта е да се завладее Обещаната земя. Трудно ли е това?

Бъди заедно с Исус Навиев в битките и се радвай на победите му!

Издание:

Любен Коев. Пълководецът

Скрипчър Юниън, София, 1998

Художник: Антон Николов