Коста Митов
Село Лесново

(кратък исторически очерк)

Издание:

Коста Митов. Село Лесново (кратък исторически очерк)

Българска. Първо издание

София, 1986

Ведомствено издание

Поръчка № 563. Тираж 200

Технически редактор: Димитър Апостолов

Отпечатана в СПП „Тих Труд“ — София

бул. „Хо Ши Мин“ № 11