В РЪЦЕТЕ ВИ Е НОВА КНИГА!

Първо послание на младо критическо перо.

Умна, вдъхновена, храбра среща с претенциозния читател.

Професионална литераторка от Сливен, СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА владее тайната да разгадава идеите и чувствата на поетичния феномен и с прецизирана пестеливост да ни ги внушава. Впечатлява усетът й към детайлите на поетичното слово, към анализа на художественото майсторство.

„ОРИС“ е книга, пълна с обич към творчеството на Павел Веснаков. В същото време — и откровение на авторката за истините на времето, в което живеем. Творба — предизвикателство.

Дано първата авторова лястовица докара пролетта на следващите й намерения за поредица от литературно-критически портрети на известни творци, свързали творческата си и житейска орис с вечностите на сливенската земя и хора.

К. Шарков

Издание:

Соня Келеведжиева. Орис, 1996

Редактор: Константин Шарков

Художник: Евгени Вълев

Технически редактор: Петър Добрев

Издателство: Бумеранг-прес, Сливен