Тази книга ще ни помогне да разберем:

 

• Как шактипат, предаването на Божествената енергия, може да помогне за събуждането на Кундалини.

• Каква е същността на Божествената Благодат.

• Каква е разликата между истинската и фалшивата шактипат, между истинската и фалшивата Кундалини, между истинските и фалшивите чакри, между истинското и лъжливото самадхи.

• Каква е същността на различните видове самадхи.

• Какви са разликите във въздействието на посредника-жена и посредника-мъж върху медитиращия при предаването на шактипат.

• Какви са връзките между шактипат, божествената благодат и нивото на съзнание на медитиращия.

• Какви са тайните на седемте тела и седемте чакри и какви са особеностите на седемте нива на съзнанието.

• Как да се подготвят първите три тела за пробуждането на Кундалини.

• Какво е окултното значение на символа на Кундалини.

• Каква е връзката между тантрическите сексуални техники и брахмачария.

• Как да се предпазим от духовна експлоатация.

• Каква е мисията на Динамичната Медитация като средство за спасение от безумието.

• Каква е взаимовръзката между йогическите практики и медитацията.

• Какво е окултното значение на прана пратиштха — визуализацията на свещени образи.

• Каква е духовната същност на инициацията.

5,6 Кундалини и чакрите
In Search of the Miraculous, Chakras, Kundalini & The Seven Bodies,


Издание:

Ошо. Кундалини и чакрите

Американска. Първо издание

ИК „Шамбала Букс“, София, 2003

ISBN: 954-8126-85-0