Писмото, което Антъни изпрати на главния комисар Лукас гласеше: „Драги Лукас, както знаеш, няколко дни се занимавах с убийството на Джон Худ. Моята работа е свършена. Остава да действате вие. Какво съм открил и как съм го открил, ще ти обясни рапорта, който ви изпращам. Ако се съгласиш с доводите и заключенията ми, ще разбереш, че имаме нужда от още малко доказателства. Затова ще наглася самият престъпник да направи признания в присъствието (неподозирано от него, разбира се) на хора от уважаемата ви полиция. За целта те моля да изпратиш двама полицаи и един стенограф, които ще чакам в девет часа тази вечер на кръстопътя при Марлинг. Ще ги отведа в Абътшал…“

Издание:

Филип Макдоналд. Мистерията в Абътшал

Американска. Второ издание

ИК „Санчо“, София, 1992

Редактор: Лиляна Игнатова

Коректор: Димитър Карастоянов