Предлагаме на младите си читатели нов роман от известния криминален автор Янис Марис, наричан гръцкия Сименон. Млад наследник на богат грък е предупреден по телефона, че ще бъде убит, и това става начало на верига от драматични ситуации. Главният герой влиза в опасна борба, за да се спаси и да защити доброто и справедливостта. За разлика от повечето криминални автори Янис Марис търси социалните корени на злото. Той е вече познат на българските читатели с романа си „Лятото на страха“, издаден също в библиотека „Лъч“.

4,7 Черният ангел
Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα,


Издание:

Янис Марис. Черният Ангел

Роман

Превод от гръцки: Петър Евтимов

Редактор Светлана: Тодорова

Художник: Фико Фиков

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Маргарита Воденичарова

Коректор: Мария Стоянова

 

Гръцка, първо издание

Дадена за набор през м. ноември 1987 година

Подписана за печат през м. декември 1987 година

Излязла от печат през м. януари 1988 година

Поръчка №172. Формат 84х108×32

Печатни коли 14,50 Издателски коли 12,18

УИК 12,92 Цена 1,48 лева

„Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС

Набор ДП „Димитър Благоев“

Печат и подвързия ДП „Балкан“

София 1988