Издание:

Андрей Гуляшки. Краят на Лалелия

Първо издание

Рецензент: Иван Цветков

Редактор: Димитър Начев

Художник: Божидар Икономов

Худ. редактор: Петър Тончев

Техн. редактор: Екатерина Маринова

Коректор: Теодора Хаджииванова

Формат: 32/84/108

Тираж: 60 112 екз,; подвързия: 2112 екз.; брошура: 58 000 екз.

Печатни коли: 19

Издателски коли: 15,96

Уик: 16,43; л.г. У1/56а; изд, №6499

Поръчка №76/1987 година на изд. „Български писател“

Дадена за набор на 16.І.1987 г.; излиза от печат на 10.VI.1987 година

Цена: подвързия 2,19 лв.; брошура 1,72 лв.

Код 25/9536275411/5605-326-87

Издателство „Български писател“ — София, 1987 г.

ДП „Димитър Благоев“ — София