С тези две повести за пръв път на българския читател се поднася част от творчеството на известния американски учен-популяризатор Роджър Карас. В първата повест под формата на биография е предаден животът на един от най-големите хищници на Земята — кафявата мечка. С крайно пестелив език, в който научните данни умело се преплитат с вълнуващи случки и моменти от живота на една мечка, авторът успява не само да предаде своите познания на читателя, но и същевременно да събуди неговото топло чувство към тези животни, чието място на Земята е в пряка зависимост от животинския и растителния свят и най-вече от човека. Така чрез един динамичен разказ читателят се запознава с общия проблем на екологичната връзка и хармония в живата природа и по този начин става съпричастен в благородната борба за защита на природата.

Във втората повест живо и увлекателно авторът разказва за съдбата на една от най-величествените птици на нашата планета. Използувайки огромен фактически материал, натрупан от лични наблюдения върху живота на кондорите, той умело проследява и описва трагедията на тази толкова красива и полезна птица, застрашена от изчезване от лицето на Земята.

Книгата е адресирана към всички, които обичат живата природа и милеят за нейната защита.


Издание:

Роджър Карас

Господарят на залива

Носителят на гръмотевици

 

Преводач: Вася Христова Данова

Рецензент: Евгени Неделчев Ганчовски

Редактор: Радка Гоцева

Художник на корицата: Румен Ракшиев

Художник-редактор: Михаил Макариев

Технически редактор: Донка Бинева

Коректор: Мария Стоева

Народност английска. Издание първо.

Дадена за набор на 15.IV.1980 г.

Подписана за печат на 19.IX.1980 г.

Излязла от печат на 27.XI.1980 г.

Формат 70×100×32. Печатни коли 18. Издателски коли 11,66. УИК 12.17.

Държавно издателство „Земиздат“ — София

Бул. „Ленин“ 47

ПК „Г. Димитров“ — София

ДП „Ат. Стратиев“ — Хасково