5,6 Тайната на оранжевата котка
Das Geheimnis der orangenfarbenen Katze


Издание:

Тайната на оранжевата котка

10 автора от 10 страни разказват една вълнуваща история

 

Преведе от немски: Елена Матушева-Попова

Редактор: Богдана Зидарова

Художник: Асен Старейшински

Художествен редактор: Тончо Тончев

Технически редактор: Георги Русафов

Коректор: Мери Керанкова

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС, София, 1970

ДПК „Димитър Благоев“