Две книги от късното средновековие са ни особено близки — „Възхвала на Глупостта“ от Еразъм Ротердамски и „Утопия“ на Томас Мор, велики хуманисти, съвременници и приятели.

Предлагаме на читателя Еразмовото произведение, което е посветено на Томас Мор и което е измежду най-хубавите сатири в световната литература. В него авторът осмива тънко църковните и политически порядки на феодалното общество. Под неговия прицел са невежеството, лицемерието, развратният живот на монасите.

Написана на латинския език на хуманистите, изпълнена с изискано остроумие, „Възхвала на Глупостта“ вече няколко века кара хората да се смеят над собствената си глупост. Рожба на случайността, както сам Еразъм я нарича, тази книга стои над всички случайности и превратности на времето.


Издание:

Еразъм Ротердамски. Възхвала на Глупостта

Превел от латински: Александър Милев

Народна култура, София 1969

ΜΩΡΊΑΣ ΕΓΚΏΜΙΟΝ

sive

STULTITIAE LAUS

Desiderii Erasmi Roterdami

declamatio

BASILEAE MDCCCLXXX

Traduxit rx Latina Alexander Milev

Redactor Radco Radev

Editio NARODNA CULTURA

Serdicae MDCCCCLXIX

Редактор: Радко Радков

Художник: Владислав Паскалев

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректор: Наталия Кацарова

Дадена за печат на 5.XII.1968.

Печатни коли 14 3/4

Издателски коли 8,85. Формат 60Х90/24

Издателски №34 (2477)

Поръчка на печатницата №1240

ЛГ IV

Цена 1,09 лв.

„Народна култура“ — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“