0 Надбягване с разума
Разговор с електрическим мозгом,

Издание:

Василий Захарченко

Разговор с електрическим мозгом

„Детская литература“

Москва 1975

 

Преведе от руски: Русалона Попова

Стиховете преведе: Валентина Радинска

Редактор: Стоянка Полонова

Художник: Фико Фиков

Художествен редактор: Димитър Чадшов

Технически редактор: Георги Кожухаров

Коректор: Елена Иванова

 

Руска Л. Г. V. Год. 1978.

Дадена за набор на 18.I.1978 година.

Подписана за печат на 25.V.1978 година

Излязла от печат на 10.VI.1978 година

Поръчка № 91. Формат 1/32 70×100

Печатни коли 25,50. Издателски коли 16,52

Цена на книжното тяло 0,75 лева. Цена 0,86 лева

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Митьо Станев“ — Стара Загора