Увлекателната книга на известния вече у нас полски автор не е обикновено четиво, което запознава читателя отблизо с личния живот и политическата кариера на един античен държавник. Тя е написана въз основа на грижливо издирен литературен и епиграфски документален материал. Авторът е пресъздал живо цяла галерия от образи, принадлежащи към различни слоеве и обществени групи в римската република по времето на Август. Въвеждайки читателя в тяхното ежедневие, лични съдби и проблеми, А. Кравчук е засегнал и интерпретирал и проблемите на римското общество и на неговата епоха.

Издание:

Александер Кравчук. Октавиан Август

 

Преводач: Ангелина Дичева

Редактор: Магдалена Атанасова

Редактор на издателството: Маргарита Владова

Художник: Веселин Цаков

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактор: Станка Милчева

Коректор: Ана Байкушева

Издание първо

Издателство на Отечествения фронт

ДП „Георги Димитров“ — Ямбол