Според заслугите — Хари Харисън

Сеансът — Ради Радев

Място за почивка — Франк Сиск

Палавият дядо — Фредерик Пол

Време е да си тръгваме — Пол Андерсън

Пазачът на миналото — Наталия Галкина

Бумеранг — Оскар Кук

Изпитът — Хенри Слесар

Есен — Антонио Малтини

Езерото — Рей Бредбъри


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 4 от 1999 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Едуард Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.