Призрак — Хенри Кътнър

Лош бизнесмен — Уенцел Браун

Докато хората спят — Борис Борисов

Камбанка от розов кристал

Idee fixe — Андрей Лиханов

Специална личност — Фредрик Браун

Музикалната машина — Филип Дик

Онова — Умберто Еко

Човекът протеза — Дюла Хернади

Радиото — Дейвис Граб


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 3 от 1999 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Едуард Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.