Търтеят — Ейбрахам Мерит

Татко — Ивайло Иванов

Страхувам се… — Джак Фини

Мухата — Робърт Силвърбърг

Престъпление с агнешки бут — Роалд Дал

Бягай, изроде! — Евгений Харитонов

Ножът на Бъливант — Ричард Милър

Реквием за баба — Марвин Карп

Феникс — Харлан Елисън


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 2 от 1999 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Едуард Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.