Гарантирана почивка — Брайс Уолтън

Маска — Деймън Найт

Повторението — Христо Пощаков

Господин Канг срещу Демона — Максуел Трент

Дъжд и кучешки лай — М. Шайн Бел

Евейна — Едуард Таб

Дагон — Хауърд Лъвкрафт

Краят на пътя — Пол Андерсън


Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 1 от 1999 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Едуард Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.