Последният номер — Джей Стрет

Мълчаливата колония — Робърт Силвърбърг

E-mail от отвъдното — Марияна Петрова

Нови измерения — Антон Александров

Изповед — Ради Радев

Божественият Фаренхайт — Алфред Бестър

Една лятна нощ — Амброуз Биърс

Рецепта за убийство — К. П. Донъл

Бих искал да знам… — Хайнц Кноблох

Градината на Сирените — Ли Килоу

Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 10 от 1998 г.

 

Редактор: Агоп Мелконян

Издател: Олег Чернев

Илюстрации: Христо Брайков

Компютърен набор: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Предпечатна подготовка и печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 1200 лв.