Издание:

Здравей, физика. Леонид Халперщайн

Първо издание

 

Преведе от руски: Станка Драганова

Редактор: Елена Коларова

Художник: Крум Шопов

Художествен редактор: Тодор Варджиев

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Мария Бозева

 

Дадена за набор на 21.IX.1975 година

Подписана за печат на 20.XI.1975 година

Излязла от печат на 25.XII.1975 година

Поръчка №117. Формат 1/16 60/84

Печатни коли 14. Издателски коли 11,90

Цена: 0,70 лева

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавна печатница „Георги Димитров“ — Пловдив

София, 1975