Огнена зона Емералд — Лусиъс Шепърд

Сянката — Пол Джонсън

Честен човек — Елайджа Елис

Решението на д-р Кайбер — Лорд Дансени

Саймън Флег и Дяволът — Артър Порджис

Парадоксът — Гордън Диксън

Убиецът на добрата вест — Агоп Мелконян

Гадателят — Анри Троая

През драконовото стъкло — Ейбрахам Мерит

Кратък разговорник за междупланетни туристи — Джоана Ръс

В плен на дъжда — Бьоре Крун

Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 3 от 1998 г.

 

Издателски екип: Агоп Мелконян, Олег Чернев, Петър Кърджилов

Илюстрации: Христо Брайков

Предпечат: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Печат: РИК „Елиана-2000“ ООД

цена 990 лв.