Издание:

Велики химици

Том втори

Доц. Калоян Русев Манолов

Рецензент Емил Зидаров

Редактори на I изд. Гиргина Тумбева, на II изд. Веселина Ковачева

Художник на корицата Кънчо Кънев

Художник на илюстрациите Владимир Коновалов

Художник-оформител Кънчо Кънев

Художник-редактор Маглена Константинова

Технически редактор Ставри Захариев

Коректор Силвия Минева

Българска. Издание II.

Дадена за набор на 6.1.1982 г.

Подписана за печат на 29. VI. 1982 г.

Излязла от печат на 1982 г.

Формат 70/100/32. Печ. коли 20,75. Изд. коли 13,45. УИК 14,44. Тираж 5400+105.

Държавно издателство „Народна просвета“ — София

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София