Мисли си за феи. Пак си помисли!

 

Артемис Фоул е сглобил суперкомпютър от открадната феина техника. В лоши ръце той би могъл да се окаже фатален както за хората, така и за феите. Но няма защо да се тревожим, Артемис има блестящ план. Няма да го използва, само ще го покаже на безскрупулен американски бизнесмен, който има връзки с мафията. Ще бъде с верния си телохранител Бътлър. Какво би могло да се обърка?

„Динамично и щуро приключение, бликащо от остроумие, въображение и магия — това е най-страхотната книга за деца и възрастни.“

„Ел“

Издание:

Оуън Колфър. Артемис Фоул: Кодът на вечността

Първо издание

Превод: Магдалена Куцарова-Леви

Редактор: Марта Владова

Художник: Буян Филчев

Коректор: Станка Митрополитска

Компютърен дизайн: Силвия Янева

Печат: „Инвестпрес“ АД

ИК „Прозорец“ ЕООД

ISBN-10: 954-733-482-4

ISBN-13: 978-954-733-482-3