Някой снабдява гоблините с човешки батерии. Капитан Бодлива Зеленика от Гноморазузнаването е убедена, че за това е отговорен отколешният й враг — тринайсетгодишният Артемис Фоул. Но дали е така? Артемис си има собствени проблеми за решаване: искат откуп за освобождаването на баща му и само чудо може да го спаси. Може би този път един гениален план не е достатъчен. Може би този път Артемис се нуждае от помощ…

„“Артемис Фоул" е страхотна приказка с елементи на трилър, която ще ви плени независимо от възрастта."

„Ню Йорк Поуст“

„Динамично и щуро приключение, бликащо от остроумие, въображение и магия — това е най-страхотната книга за деца и възрастни.“

„Ел“

Издание:

Оуън Колфър. Артемис Фоул: Арктическият инцидент

Първо издание

Превод: Магдалена Куцарова-Леви

Редактор: Йоана Томова

Художник: Буян Филчев

Коректор: Станка Митрополитска

Компютърен дизайн: Силвия Янева

Печат: „Инвестпрес“ АД

ИК „Прозорец“ ЕООД

ISBN: 954-733-267-8