Журналистът Даниел Дъглас прави дискретно проучване на бюрата за бракосъчетания във Вашингтон. Очарователната и амбициозна Саманта Роземунт също събира подобен материал за своя вестник.

Пътищата им се пресичат и разделят. Може би след многобройните огорчения и перипетии ще намерят вярната посока към голямата си любов…

4 Даниел
Happy Heart,


Издание:

Кристин Хемплин. Даниел

ИК „Слово“, Велико Търново, 1995

Американска. Първо издание

Редактор: Иванка Харитонова

ISBN: 954-439-351-X