Увлекателно и с много хумор авторът описва впечатленията от двукратното си пребиваване в Непал като участник в първата българска трекинг-група през 1981 г. и в експедицията на туристическо дружество „Рила“ през 1983 г. Дадени са кратки географски и исторически сведения за Непал и Хималаите, за развитието на туризма и алпинизма в страната. Живият и вълнуващ разказ за преминатите пеш 1300 км е преплетен с интересни случки от бита на непалците и с описания на неповторимата красота на Хималаите.

Издание:

Асен Емилов Джаков. Хималаите — слънце и снегове

Рецензенти: Светослав Колев, Румен Воденичаров

Редактор: Евгения Дацова

Художник на корицата: Димко Димчев

Художник-редактор: Красимира Деспотова

Технически редактор: Елена Манолова

Коректор: Мария Кунчева

Дадена за набор на 12. XII. 1984 г.

Подписана за печат на 10. VI. 1985 г.

Излязла от печат на 30. VIII. 1985 г.

Печатни коли 7 Издателски коли 7 УИК 7,67

Формат 60X90/16

Тираж 5716

Цена 0,94 лв.

Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. „Славейков“ 11 — София

Държавна печатница „Димитър Благоев“ Пловдив