В книгата се разказва за някои от най-съществените постижения на съвременната биология — за появата на нови тайнствени свръхмикроби, за загадките на новооткрити видове и форми микроорганизми и за това, как биолозите използуват някои микроорганизми за спасяване на културните растения от нападащите ги паразитни насекоми. Дадени са последните постижения на молекулната и клетъчната биология, които чрез генното инженерство и клетъчната хибридизация вършат пред очите ни истински чудеса. Разгледани са и други интересни въпроси на съвременната биология, свързани с вероятността да се появи нов Хомо сапиенс, със загадките на биологичните часовници, с възможностите и перспективите на криобиологията, описани са най-важните резултати от биологичните изследвания в Космоса, дадени са някои от най-съществените постижения и перспективи за развитие на биологичните науки в България.

Написана на лек и увлекателен език, книгата на Господин Свещаров „Разкази за съвременната биология“ е предназначена както за младия читател, така и за всички, които се интересуват от развитието и постиженията на съвременните биологични науки.

Издание:

Господин Василев Свещаров

Разкази за съвременната биология

Рецензенти: ст.н.с. Хени Челибонова-Лорер, Игнат Радославов Абратев

Редактор: Радка Гоцева

Художник на корицата: Румен Ракшиев

Художник-редактор: Михаил Макарцев

Технически редактор: Донка Бинева

Коректор: Галина Ковачева

Народност: българска. Издание: първо.

Формат 70×100/32. Печатни коли 14. Издателски коли 9,07.

УИК 8,68. Тираж 20 000 + 100

Държавно издателство „Земиздат“ — София

ДП „Ат. Стратиев“ — Хасково