Джон Максуел
21 незаменими качества на лидера

(Да станеш човекът, когото другите ще поискат да следват)

Какво кара хората да следват даден лидер? Защо те неохотно се подчиняват на един водач, докато на друг са готови да отдадат сърцето си и да го последват до края на света? Кое отличава водачите, които разчитат на страх и принуда, от наистина уважаваните и обичани лидери?

Разликата е в техните личностни характеристики — в тази книга са представени двадесетте и едно незаменими, крайно необходими, критично важни качества, които човек трябва първо да развие у себе си, за да стане лидерът, когото хората ще пожелаят да следват в неговите инициативи. Но няма да има голяма полза, ако само разберете кои са те — трябва да ги приложите и на практика, което е нещо съвсем различно. За тази цел след прочитането на всяка глава, ако описаното в нея качество е ваша слаба страна, отделете необходимото време за размишления върху него и започнете неотстъпно да го прилагате, ден след ден, така че да го обживеете, то да се превърне в органична част от личността ви, буквално в частица от всяка ваша клетка.

Да станеш водач изисква време, лидерството се развива всекидневно, а не за един ден. Ако искате да сте водачи, вие сте длъжни да бъдете лидери дълбоко в себе си — тогава хората ще желаят да ви следват. И когато това стане, вие ще сте в състояние да се захванете с всичко на този свят.

 

Джон К. Максуел е водещият експерт на Америка по въпросите на лидерството, основател на „ИНДЖОЙ Груп“ — организация, която помага на хората да реализират максимално своя личностен и лидерски потенциал. Сам той е изявен лидер и един от най-влиятелните хора в Съединените щати (на 22-ро място според една класация). Всяка година Максуел говори лично пред повече от 350000 човека на семинари във всички големи корпорации и непряко влияе върху живота на повече от един милион души чрез своите тридесет книги (с тираж над 9 милиона), касети, сайтове (www.injoy.com; www.maximumimpact.com; www.iequip.org). В момента оглавява грандиозна програма за обучение на един милион християнски лидери.

4,7 21 незаменими качества на лидера
The 21 Indispensable Qualities of a Leader,


Издание:

Джон Максуел. 21 незаменими качества на лидера

Да станеш човекът, когото другите ще поискат да следват

 

Американска, първо издание

Превод: Любомир Кюмюрджиев

Коректор: Людмила Петрова

Компютърна обработка: Румяна Величкова

Художник на корицата: Дима Каприева

 

Формат: 32/84/108

Обем: 12,5 п.к.

Дадена за печат: май 2005

Излязла от печат: май 2005

Предпечат и печат: Изток-Запад