Има книги, които всеки човек трябва да прочете на младини. Това са книгите, издържали проверката на времето, получили признанието на читателите от много поколения у нас и по света.

Издателство „Отечество“ предлага най-хубавите произведения на световно известни писатели за малки и големи.

Издание:

Джон Стайнбек. Червеното пони. Повести

Библиотечно оформление: Стефан Груев

Редактор на издателството: Жела Георгиева

Художник: Емил Марков

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Цветелина Нецова

Американска. Второ издание. Издателски номер 1066.

Държавно издателство „Отечество“, София, 1987

ДП „Георги Димитров“, София

 

John Steinbeck, The Long Valley, The Viking Press New York 1964

John Steinbeck, The Pearl, The Viking Press New York, 1947