Лео Таксил
Забавно евангелие

(или животът на Исус)

Френският писател Лео Таксил (1854–1907) е добре известен на читателя от „Забавна библия“, където той прави блестяща, остроумна и боева критика на „свещената“ книга на християните и юдеите, както и от „Свещеният вертеп“ — една изумително силна сатира, пресъздаваща истинската история на папството.

Третата книга на френския писател „Забавно евангелие, или животът на Исус“ съдържа критика на евангелието. С унищожителен сарказъм Лео Таксил разобличава многобройните противоречия и нелепости в Новия завет, смъква богословския покров от личността на „богочовека“ Исус Христос, показва цялата абсурдност на евангелските легенди за „живота и дейността“ на месията, спасителя. У читателя не остават съмнения, че в евангелието няма нищо божествено, че съставеният от отците на християнската църква сборник от древни легенди и митове от край до край е съшит с бели конци.

Преводът на „Забавно евангелие“ се печата по съветското издание, в което са направени незначителни, съкращения.

Издание:

Лео Таксил. Забавно евангелие, или животът на Исус

Превела от руски: Магдалена Атанасова

Редактор: Надя Узунова

Художник: Александър Хачатурян

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Тодор Бъчваров

Коректор: Маргарита Савова

Дадена в произв. на 4.XI.1967 г.

Подп. за печат на 22.I.1968 г.

Формат 84X108/32

Печ. коли 31,50

Изд. коли 23,94

Авт. коли прибл. 40

Тираж 25 100

Издателство на Българската комунистическа партия — София, 1968 г.

Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“