Айзък Азимов е известен на българските читатели главно като много интересен писател фантаст. Но той е написал и голям брой научнопопулярни книги из областта на химията и биохимията. „Светът на въглерода“ е общодостъпно въведение в органичната химия, в което се предлага ясно, живо и лесноразбираемо разглеждане на много от по-обикновените органични съединения в заобикалящия ни свят. В книгата е показано как задълбочаването на познанието за структурата на въглеродните съединения — от анестетиците и антифризите до боите и парфюмите — е довело до по-добър живот за всички нас. Другите важни органични съединения, които съдържат азот, не са застъпени в тази книга. Те са обект на продължението й, озаглавено „Светът на азота“, което издателство „Наука и изкуство“ също възнамерява да издаде на български език.

Книгата е предназначена за най-широк кръг читатели без познания по химия, но проявяващи интерес към тази наука.

5,8 Светът на въглерода
The World of Carbon,

Издание:

Айзък Азимов. Светът на въглерода

Американска, първо издание

Преводач: Сашо Чорбаджиев

Редактор: Румяна Бикс

Художник: Слав Даскалов

Художествен редактор: Виктор Паунов

Технически редактор: Василка Стефанова-Стоянова

Коректор Анна Сребрева

Печатни коли: 11,50

Издателски коли: 7,45

УИК 8,75

Издателски №29506

Формат: 32/70/100

ДИ „Наука и изкуство“ — София, 1987 г.

ДП „Стоян Добрев — Странджата“ — Варна