3,3 Забулено слънце
Le soleil d’ombre,


Издание:

Франсоаз Дорис. Забулено слънце

ИК „Слово“, Велико Търново, 1993

Редактор: Йордан Дачев

ISBN: 954-439-076-6