Тексаският нефтен крал Бил Робъртсън завещава на своя красив и мъжествен, но доста лекомислен син Андре приказно състояние. В завещанието обаче е включена една специална клауза — за да получи милионите на своя баща синът трябва да се ожени за неговата очарователна и интелигентна сътрудничка — Кристин.

Още при първата си среща Андре и Кристин изпитват силно влечение един към друг, но коварната клауза силно наранява честолюбието и гордостта им.

Ще се окажат ли парите по-силни от младостта и страстта?!

3,3 Подпечатано с целувка
Liebesromanze in Dallas,

Издание:

Сали Ан Тейлър. Подпечатано с целувка

САЩ. Първо издание

ИК „Слово“, Велико Търново, 1992

Редактор: Йордан Дачев

ISBN: 954–439–056–1