Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Омаяна от ласките му, Сабрина живее като в мечта. Докато не решава, че заедно може да ги крепи само общата борба срещу жестокия свят…

4,6 Обричане
Commitments,

Издание:

Барбара Делински. Обричане

ИК „Компас“, Варна, 1995

Редактор: Любен Иванов

Коректор: Диана Черногорова

ISBN 954–8181–75–4