Омаяна от ласките му, Сабрина живее като в мечта. Докато не решава, че заедно може да ги крепи само общата борба срещу жестокия свят…

4,7 Обричане
Commitments,

Издание:

Барбара Делински. Обричане

ИК „Компас“, Варна, 1995

Редактор: Любен Иванов

Коректор: Диана Черногорова

ISBN 954–8181–75–4