Издание:

Павел Вежинов

Голямата стъпка

 

Роман

 

Поредица „Стадион“

Националност българска; II издание

Лит. група IV; Изд. N5253

 

Редактор: Денко Миланов

Отговорен редактор: Максим Наимович

Художник на обложката и корицата: Александър Хачатурян

Художник-редактор: Мария Табакова

Технически редактор: Мария Белова

Коректор: Александър Панов

 

Дадена за набор на 5.VII.1973 г.

Подписана за печат на 30.X.1973 г.

Излязла от печат на 30.I.1974 г.

Формат: 60×84/16.

Печатни коли: 8,75

Издателски коли: 7,35

Тираж: 38170

 

Цена на дребно 0,77 лв.

 

Държавно издателство „Медицина и физкултура“

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София