Двадесет и една години след първото издание у нас този забележителен роман на Хемингуей отново ще подари на българския читател часове на гражданско вълнение и на дълбока естетическа радост, часове на тревожни и приятни тръпки от срещата със света на един голям, вече обикнат, близък творец.

„Сбогом на оръжията“ отдавна си е спечелил напълно заслужената слава на един от най-ярките жалони по пътя на голямата антивоенна литература между двете световни войни. Днес, когато тази литература има зад гърба си не един и два шедьовъра, романът не е загубил нищо от силата на своето въздействие. Неговото очарование се крие не само в голямата му актуална и сега основна идея — категоричното отрицание на античовешката същност на войната. Продължават да ни вълнуват дълбокото проникване на писателя в най-интимните глъбини на човешката душевност, външно сдържаната, но убедена, непоколебима защита на личността и нейните суверенни права. Поразява ни и зрелостта, с която младият още Хемингуей („Сбогом на оръжията“ е една от ранните му книги) е уловил най-характерните черти на времето и ги е вплел в неразривно единство с чертите на своите герои.

4,9 Сбогом на оръжията
A Farewell to Arms,


Издание:

Ърнест Хемингуей

Сбогом на оръжията

 

Роман

 

Превод от английски: Живка Драгнева

Трето издание

 

„Народна култура“, София, 1968

 

Ernest Hemingway

A Farewell to Arms

Random House, New York, 1932

Bulgarian Translation — Jivka Dragneva

Edited by — Krassimira Todorova

Publishing House Narodna cultura

Sofia 1968

H 820–3

 

Редактор: Красимира Тодорова

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Лиляна Малякова, Евдокия Попова

Дадена за печат на 22.V.1968 г.

Печатни коли 171/2 Изд. коли 133

Формат 84×108/32 Издат. 85 (2401)

Поръчка на печатницата №1305

ЛГ IV

Цена 1.27 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“, 1968

„Народна култура“ — София