Не съм дете, та с хленч да се разкайвам

за злите си дела! Хиляда пъти

по-зли от тях извършил бих, да можех!

Но виж, едно добро ако съм сторил,

от дън душа разкайвам се за него!

Арон — „Тит Андроник“ (V д., III сц.)

Ромео! О, защо си ти Ромео?

От род и име отречи се или

ако не щеш, любовна клетва дай ми

и аз не ще съм вече Капулети!

Жулиета — „Ромео и Жулиета“ (II д., II сц.)

Защо не можем да унищожим

духа на Цезар, без да разтерзаем

самия него!

Брут — „Юлий Цезар“ (II д., I сц.)

Векът е разглобен. О, дял проклет:

да си роден, за да го слагаш в ред!

Но да вървим, приятели!

Хамлет — „Хамлет“ (I д., V сц.)

Той бе човек — кажете — неразумен

във любовта си, но дълбоко любещ!

И не ревнив, но който, хитро мамен,

изпадна в заслепление…

Отело — „Отело“ (V д., II сц.)

5,2 Тит Андроник
Titus Andronicus,

5,7 Ромео и Жулиета
The Tragedy of Romeo and Juliet,

5,3 Юлий Цезар
The Tragedy of Julius Caesar,

5,6 Хамлет
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark,

5,8 Отело
The Tragedy of Othello, The Moor of Venice,

Издание:

Уилям Шекспир

Събрани съчинения в осем тома

Том 3

Трагедии

 

Превел от английски: Валери Петров

Редактор на изданието: Бояна Петрова

Редактор на издателството: Иван Гранитски

Художник: Петър Добрев

Коректори: Евгения Владинова, Таня Демирова

Издателство „Захарий Стоянов“