Издание:

Джек Керуак

Бродягите на Дхарма

 

Преводач: Еленко Касалийски

Редактор: Детелин Вълков

Литературен консултант: София Бранц

Художник: Цвятко Остоич

Фотограф на корицата: Симон Нарсано

„Парадокс — МБМ“

ISBN 954-553-034-0