Издание:

Иван Пейчев. Уморени думи. Стихотворения

ИК „Прозорец“, София, 1993

Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата.

 

Съставител: Роман Томов

Оформление и корица: Атанас Василев

Библиотечно оформление: Буян Филчев

Коректор: Валери Калонкин

Печат: ДФ „Ц. Церковски“